Natació (programa d’aprenentatge i de tecnificació)

45,0055,00

CURSET CANCEL.LAT

DATES DE REALITZACIÓ

  • Maig – 18 – 25
  • Juny – 1 – 8

HORARI DEL CURSET

De 9:00 a 13:30. Cada grup realitza 50’ de classe de natació, excepte els més petits que tenen 40’. Aquests horaris són orientatius.

GRUPS

S’establiran per edats i nivells de natació. S’informarà mitjançant GRUP WHATSAPP, en quin grup està ubicat el participant. MARCAR EN LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ SI PERTANY AL PROGRAMA D’APRENENTATGE (NEDADOR NOVELL) O PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ.

EDATS

  • De P1 fins a 16 anys. (ELS ESCOLARS DEL PALLARS JUSSÀ TINDRÀN PREFERÈNCIA EN LA INSCRIPCIÓ)
  • P1 i P2: ELS PARES REALITZARAN LA CLASSE DINS DE L’AIGUA JUNTAMENT AMB ELS SEUS FILLS I ELS MONITORS DE L’ACTIVITAT (PLACES LIMITADES).

MATERIAL OBLIGATORI

Per realitzar l’activitat serà obligatori portar CASQUET de bany (gratuït amb l’inscripció), ulleres i xancles. S’aconsella portar barnús per accedir al recinte de la piscina.


Neteja

Programa

Dades alumne

Dades contacte

Dades acompanyant

És obligatori el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents (No s’admet cap assegurança particular)


És obligatori el pagament de l’assegurança de responsabilitat civil i d’accidents (No s’admet cap assegurança particular)

Exempció responsabilitat i protecció de dades

Major d’edat i amb plena capacitat per subscriure aquest document, declaro que l’he llegit, entenc perfectament i accepto l’enunciat que ve a continuació:

  1. Que entenc i accepto els riscos d’una activitat esportiva d’aquest tipus, i que cap persona vinculada amb l’AGBS ni amb l’Aquarterament “Academia General Básica de Suboficiales” es pugui considerar responsable per lesió, mort o altre tipus de danys que pugui passar com a resultat de la pràctica esportiva.
  2. Que entenc i accepto les mesures de control i seguretat per a l’entrada en un recinte militar, i que atendré i compliré en tot moment les indicacions que em poguessin fer el personal de seguretat del centre.
  3. Que entenc i accepto la particularitat de comportament, decòrum i policia pròpia d’un centre militar, atenent i complint totes les indicacions que em pogués fer el personal militar destinat al centre.
  4. Que entenc i accepto que el Centre i cap persona vinculada a ell pugui ser responsable de possibles pèrdues o sostraccions de material esdevingudes a l’interior de l’Aquarterament.
  5. Que entenc i accepto les peculiars normatives de conducció i estacionament dins d’un recinte militar, complint-les en tot moment.
  6. Que entenc i accepto que el Centre i cap persona vinculada a ell pugui ser responsable de desperfectes al vehicle estacionat o sostraccions a l’interior d’ell, fora de les derivades per un accident de circulació.

Clàusula informativa per a BD “PROTOCOLO MADOC-ACTIVIDADES DEPORTIVAS” i “CONTROL DE ACCESO Y VIDEOVIGILANCIA DE AGBS” En compliment amb allò establert a la llei Organical 51/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades personals seran tractades i quedaran incorporades en fitxers de l’AGBS amb la finalitat de fer la gestió de personal.

El destinatari de les dades és l’A.G.B.S. no tenint previst fer cessions a tercers diferents de les previstes per la Llei.

Les dades que se sol·liciten resulten necessàries, de manera que, si no les faciliten, no serà possible la prestació del servei requerit. En aquest sentit, vostè consent expressament la recollida i el tractament dels mateixos per a la finalitat esmentada.

En tot cas, podeu exercitar els drets d’accés, rectificació i cancel·lació i oposició, dirigint-vos davant la Secció de Seguretat, a Ctra., De Talarn s/n. 25640, AGBS, Lleida, Telèfon: 973.658.612/604.

Així mateix, l’interessat declara expressament haver demanat el consentiment les persones implicades, les dades de les quals han estat emplenades en la present del tractament descrit.

Li preguem que, en cas que es produeixi alguna modificació en les seves dades, ho comuniqui per tal de mantenir-les actualitzades.