Esport Blanc Escolar (EBE)

Què és i a qui s’adreça?

El programa Esport Blanc Escolar és la primera iniciativa portada a terme per promocionar i popularitzar els esports d’hivern a Catalunya. El programa Esport Blanc Escolar té l’objectiu d’impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern en la població infantil de 3r i 4t de primària de les comarques pirinenques. El programa beneficia totes les escoles públiques i concertades de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, Berguedà, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ripollès, Solsonès i Val d’Aran.

L’Esport Blanc Escolar es va implementar de forma experimental el curs 2013-2014 comptant inicialment amb la participació de 20 escoles. El curs 2019/2020 el programa va comptar amb 2.688 participants, 285 més que el curs anterior, d’un total de 60 centres educatius pirinencs. Per aquest curs 2020/2021les previsions encara són incertes degut a les mesures restrictives per fer front a la pandèmia del COVID-19.
Qui l’organitza?

La Secretaria General de l’Esport i de l´Activitat Física del Departament de la Presidència i el Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya, són els promotors del programa, en col·laboració amb la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, els Consells Esportius i Consells Comarcals del Pirineu, el Conselh Generau d’Aran, les Diputacions, les estacions d’esquí alpí i les estacions d’esquí nòrdic.

Quins objectius té?

L’àmbit de la Promoció i Popularització del Pla Estratègic d’Esports d’Hivern de Catalunya 2012-2022 estableix els dos objectius principals del programa Esport Blanc Escolar:

  • Impulsar la iniciació i el coneixement dels esports d’hivern, en les seves diferents modalitats, en la població infantil, especialment a les comarques pirinenques.
  • Educar, mitjançant l’esport, a respectar, gaudir, conviure, estimar i conèixer les nostres muntanyes amb la complicitat dels mestres i dels tècnics d’esport.

Quins continguts treballa?

El programa combina educació esport i natura, i proposa una activitat de formació poliesportiva en esports d’hivern i medi natural, en el marc curricular de l’àrea d’Educació Física, i amb un tractament interdisciplinari. Els continguts són treballats, tant prèviament a les sessions pràctiques pel professorat de les diferents escoles, com a les sessions de neu pel personal tècnic d’esports d’hivern.

Com s’estructura?

El programa es desenvolupa durant el 2n trimestre del curs (de gener a març) on l´alumnat s´inicia en el esquí de fons, l´esquí alpí i el surf de neu, amb un volum total de 18 hores de pràctica anual, dividit entre 6 o 9 sessions, segons la modalitat de escollida. Cada sessió es porta a terme durant un matí a la setmana, de manera que tot l´alumnat pugui realitzar aquesta activitat durant dos cursos escolars (3r i 4t de primària). A més a més, hi ha una sessió addicional, que a 3r consisteix en una introducció teòrica en el mateix centre escolar, prèvia a l’inici de les sessions pràctiques, i a 4t consistiria en una jornada final de caire lúdico competitiu, en una estació d’esquí.
Com es pot continuar esquiant després del programa?

A part de les sortides que puguin organitzar les escoles, els consells esportius, o les famílies, a Catalunya hi ha més de 80 clubs d’esquí, que ofereixen l’opció d’iniciar i tecnificar els infants i joves en totes les modalitats dels esports d’hivern.

 

Pla estratègic dels esports d’hivern de Catalunya Protocol COVID Esport Blanc

 

Més informació

https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/escolar/esport-blanc-escolar/

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/ambit-educacio-fisica/esportblancescolar/

https://www.ucec.cat/esport-escolar/esport-blanc-escolar/
https://www.fceh.cat/promocio/programes-escolars/