Avis legal

Raó social: Consell Esportiu del Pallars Jussà
Adreça: C/ Magistrat Saura, 16
CP: 25260, Tremp
CIF: G25034216
Correu electrònic: cepjussa@pallars.com
Tel: 973 651 472

Condicions generals d’utilització

Aquest és un lloc web que el Consell Esportiu del Pallars Jussà posa a disposició de tots els usuaris i usuàries de la xarxa d’internet amb l’objectiu de subministrar servei i informació i donar a conèixer la seva activitat.

Propietat intel·lectual

Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat de Consell Esportiu del Pallars Jussà o bé de tercers.

Protecció de dades personals

Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d’acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

Els usuaris i usuàries poden exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que li atorga la Llei Orgànica vigent de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) sobre les seves dades, sol·licitant-ho amb prèvia identificació, personalment, per telèfon, per correu, fax o correu electrònic al Consell Esportiu del Pallars Jussà.

Limitació de responsabilitat

El Consell Esportiu del Pallars Jussà no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes.

El Consell Esportiu del Pallars Jussà no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius.

El Consell Esportiu del Pallars Jussà no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

El Consell Esportiu del Pallars Jussà es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d’aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

L’interès del Consell Esportiu del Pallars Jussà és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

El Consell Esportiu del Pallars Jussà podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s’hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s’introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web.

Altres condicions

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., utilitzant el correu electrónic cepjussa@pallars.com o adreçar-vos al Consell Esportiu del Pallars Jussà.