Transparència

Amb l’entrada en vigor, el 29 de desembre de 2014, de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica.

El Consell Esportiu del Pallars Jussà posa a disposició, en aquest espai web, de tota la informació amb l’objectiu de complir aquesta normativa.

DECRET 58/2010

Descarregar PDF

DECRET LEGISLATIU 1/2000

Descarregar PDF


DECRET 55/2012

Descarregar PDF

LLEI 19/2014

Descarregar PDF

JUNTA DIRECTIVA

Descarregar PDF

L’Assemblea General és l’òrgan superior de representació i participació del Consell Esportiu del Pallars Jussà i la Junta Directiva, és l’òrgan executiu.

No obstant això, la gestió de totes les accions que du a terme el Consell Esportiu està en mans de l’Equip Tècnic. Aquest organitza, planifica, coordina i promou les activitats i els serveis.


Els nostres programes

Descarregar PDF

PRESSUPOST 2024

Descarregar PDF

COMPARATIVA LIQUIDACIÓ 2023

Descarregar PDF


BALANÇ DE SITUACIÓ 2023 (BS)

Descarregar PDF

AJUTS I SUBVENCIONS CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT


Resolució definitiva PRE 192 EBE 2024

Descarregar PDF

Resolució SUBV JEEC i PCEE 2024

Descarregar PDF