Més de 180.000 esportistes en edat escolar participen en els Jocs Esportius de Catalunya