Flamicell de rècord per al planter del Mater Salvatoris