Els Consells Esportius ratifiquen la seva aposta per la democratització de l’activitat física