Comunicat del Consell Esportiu del Pallars Jussà – Esport Blanc Escolar 2020

Després del darrer incumpliment del Consell Català de l’Esport, ha passat el mes de Desembre i la manca de cobrament de part de la subvenció, tant de l’any 2018 com de l’any 2019, són evidents; anunciem l’aturada provisional de les activitats previstes per al programa EBE2020, que havien d’iniciarse la propera setmana.